GALA SANAT PLATFORMU Kurumsal Yapısı

 

Gala Sanat Platformu, Saros Körfezinin tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerleşim yeri Enez’de Sanatın farklı dallarını bir sanat üretim ve paylaşım alanında buluşturarak, ulusal ve uluslararası sanatçı katılımına açık Sanat Etkinlikleri gerçekleştirilmesine imkan sunan yaşam alanı oluşturma amacı güden, bu amacı süreç içerisinde S.S. Gala Küçük Sanat Kooperatifi’nin kurularak faaliyet göstermesine taşıma fikrine sahip sanatçılar tarafından kurulmuş Sanat Üretim ve Paylaşım Gruplarından oluşan bağımsız Sanat Platformudur.

Gala Sanat Platformu,, etkin ve yaygın bir şekilde sanat yapma çabalarını sürdüren sanat üretkenlerini bir çatı altında toplamak amacıyla faaliyet gösteren sanatçılar arasında güç birliği oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Gala Sanat Platformu,, Türkiye’de sanat yapma ve sanatını geniş kitlelere ulaştırmak için çaba gösteren sanat üretkenlerinin bu çabalarının geliştirilmesi alanında faaliyet gösteren sanatçıların oluşturduğu bağımsız bir paylaşım ortamıdır. Platformun çalışmaları, üyelerinin etkinliklerini ve çabalarını tamamlayıcı ve güçlendiricidir.

Platform, Sanat etkinlikleri düzenlemelerine ilgiliyi artırıcı çalışmalar yapar, ulusal ve uluslararası katılımlı sergiler ve çalıştaylar düzenler, sanat insanları arasında dayanışma oluşturmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirir.  Kampanyalar, eğitim programları, düzenli toplantılar, konferans ve seminerler yoluyla sanata ilgiyi arttırmaya çalışır.

Platformun çalışmaları üyelerin hepsine açık olan Sanat Üretim ve Paylaşım Grupları üzerinden yürütülür. Sanat Üretim ve Paylaşım Grupları, Platformun belirlediği amaçlara uygun olarak çalışma alanlarını, yürütülüş biçimlerini ve zamanını belirler. Sanat Üretim ve Paylaşım Gruplarında her üye platformun görüşlerinin temsil edilmesini güvence altına alır.

YÖNETİM YAPISI

Platformu oluşturan Sanat Üretim ve Paylaşım Gruplarından iki temsilcisinin yer aldığı Yönetim Kurulu temel olarak Platformu ilgilendiren konularda karar alma yetkisine sahiptir. Platformun hedeflerine ulaşmak için yapılması gereken faaliyetlerin genel çerçevesini belirleme sorumluluğu Yönetim Kurulu’na aittir.

Yönetim Kurulu, her üye Sanat Üretim ve Paylaşım Grupların belirlediği ikişer temsilciden oluşur. Düzenli olarak bir araya gelir. Kararlarını uyum temelinde alır.

GALA SANAT PLATFORMUNU OLUŞTURAN SANAT ÜRETİM VE PAYLAŞIM GRUPLARI 

Resim Grubu    

Heykel Grubu     

Tiyatro Grubu  

Fotoğraf Grubu      

Edebiyat Grubu  

Geleneksel El Sanatları Grubu

Sinema Grubu

Müzik Grubu

ÜYELİK KOŞULLARI

Üyelik Ücreti Yıllık: 300 TL’dir. 

Aşağıdaki üyelik formunu doldurarak ve üyelik aidatınızı Edirne Merkez Şubesi Nazmi Metin adına 6287014 nolu Posta Çeki hesabına yada İş bankası İban No: TR34 0006 4000 0011 3220 3901 82 nolu hesaba yatırarak, dekont fotokopisini: gasak22@outlook.com e-posta adresine göndererek üye olabilirsiniz.

NOT:KURSLAR ÜYELER İÇİN ÜCRETSİZDİR

Bilgi için Tel: 0535 521 70 82

Üyelik Formu

“MAĞDUR VATANDAŞIMIZ KALMAYACAK”

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, yaptığı açıklama ile Yol Katılım Payları konusunda önemli aşama kaydedildiğini dile getirdi. Başkan Özkan Günenç, “Enez’de önemli sorun teşkil eden Yol Katılım Payları konusunu çözüme kavuşturacağımızı belirtmiştik. Kurulan komisyonun ardından, konu hakkında ilerleme kaydettik. Alınan encümen kararlarıyla; bir çok vatandaşımızın mağduriyeti sona erdirildi. Aşama aşama tüm caddelerdeki katılım payları belirleniyor ve gerek resmi web sitemizde, gerekse belediye ilan tahtasında yayınlanarak, vatandaşlar konu hakkında bilgilendiriyorlar.”dedi. Başkan Günenç,Vatandaşların, Belediyenin web sitesi üzerinden, sadece T.C. veya sicil numaralarını kullanarak, ödemeleri gereken miktarı öğrenebileceklerini söyledi. Günenç,”Mağdur tek bir vatandaşımız kalmayacak.”diyerek, sözlerine son verdi.

Özkan Gönenç mazbatasını aldı

Enez Belediye Başkanı seçilen Özkan Günenç, mazbatasını alarak göreve başladı.
CHP, Belediye Başkanlığı için 1.743 oy alırken, Ak Parti oyları 1.017 de kaldı.
Belediye Meclisi oyları ise, CHP 1614 oy alarak 7 meclis üyesi çıkardı. ak Parti ise 913 oyla 2 meclis üyesi çıkardı.

Enez

maxresdefault-1İlçe  

Ülke:Türkiye

İl: Edirne

Coğrafi bölge    Marmara Bölgesi

Yüzölçümü [2]

Toplam            483 km2 (186,5 mi2)

Rakım [3]            20 m (66 ft)

Nüfus (2015)  Toplam:10,580  Kırsal: 6,669  İlçe merkezi: 3,911

Enez, Türkiye’nin Edirne ilinin bir ilçesi, aynı zamanda ilçenin merkezinde yer alan kasaba. Enez ilçesinin 21 km kuzeyinde İpsala, 60 km doğusunda Keşan ilçesi, güneyde ve batıda Ege Denizi ve Yunanistan ile mülki ve millî sınır ile çevrilmiş olup, Meriç Nehri’nin denize döküldüğü Ege’nin Kuzey sahilinde bir yarımada üzerinde yer almaktadır. İlçe, toplamda 30 km deniz, 44 km mülki sınırlara sahiptir. Enez ilçesinin bölgesinin toplam nüfusu 2011 sayımına göre 11.066 olup, yüzölçümü 473 km2’dir.

Enez ilçesinde genelde Akdeniz iklimi mevcuttur. İlkbahar ve sonbahar ayları yağışlı, kışları sert ve kuru geçer. Kışın az kar yağmakla birlikte nemli bir hava hüküm sürer.

Bölgede devlet karayolu olarak Enez-Keşan ve İpsala-Enez karayolu mevcuttur. 

Tarihçe

1971 yılından itibaren yapılan kazılar sonucunda bölgedeki ilk yerleşim merkezinin Enez’in yaklaşık 3 km doğusunda yer alan Hoca Çeşme Höyüğü olduğu anlaşıldı.[4] Geç Neolitik Çağda, yaklaşık olarak MÖ 6500’lerde kurulan bu yerleşim yerinde yaşayanların saz ve çamur gibi hafif malzemelerle inşa edilmiş oval biçimli kulübelerde yaşadıkları, ana tanrıçaya taptıkları ve deniz ürünleriyle beslendikleri saptandı.[4]

Günümüzde Enez adını taşıyan Ainos, Meriç’in denize döküldüğü yerde kurulmuş iki limanlı bir şehir olarak üne kavuşmuştur. Önceleri deniz kenarında olan şehir, Meriç nehrinin alüvyon sürüklemesi sonucunda kıyıdan uzaklaşmış; şu an 4 km içerde kalmıştır. Ainos, ilk iskan edildiği MÖ 4000’li yıllardan bu yana çok değişiklik geçirmiş olmasına rağmen yaşamını kesintisiz sürdürmüştür.

Ainos’un ilk sakinleri kimlerdi, kesin olarak bilemiyoruz. Ancak Eskiçağ kaynaklarında, Ainos’un yerinde önceleri Trak kabilelerinin yerleşmiş olduklarını, MÖ 7. yüzyılda İzmir’in kuzeyinde Aiolia bölgesinde yaşayan Aioller tarafından iskan edildiği, daha sonra ise, Mytileneliler (Midilli Adası) ile Kymeliler tarafından bir kolani olarak kurulmuş olduğu zikredilmektedir.

Gerçekten Enez ve çevresinde yapılan kazı ve araştırmalarda ele geçen maddi kalınltılar bu tarihi bilgileri doğrulamaktadır. MÖ 6. yüzyılın sonlarında Pers Kralı Darius’un 513 tarihinde yaptığı İskit seferinden sonra Trakya ve dolayısıyla Enez Pers İmparatorluğunun hakimiyeti atına girdi. Enez, MÖ 478/477 tarihindeAttik -Delos Deniz Birliği’ne katıldı. Şehir, Pers Kral Barışı ile MÖ 386 yılında bağımsızlığına kavuştu. Hellenistik Çağda Ptolemayosların hakimiyetinde kalan Enez, MÖ 190 yılında Romalılar’ın Trakya’yı zaptetmeleriyle tekrar bağımsızlığını elde etti.

Bizans Çağında Prensiik merkezi olan Enez’e Orta Çağda Cenovalılar hakim olmuşlar. Enez 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet’in kaptanı Has Yunus Bey tarafından zaptedilmiş ve Osmanlı Devletine Katılmıştır.

Araştırma ve kazılar

1978 yılından itibaren kale içinde ve kentin çeşitli mevkilerinde geniş alanlarda çalışılarak Enez’in kültür tarihinin ortaya çıkartılmasına çalışılmıştır. Kazı ve araştırmalar sonucunda Enez’de şarap mahzenleri, tabanı mozaiklerle döşenmiş villa, hamam kalıntıları, kaldırım taşlı caddeler, bazilika ve şapeller, Roma ve Osmanlı dönemi nekropolleri gibi mimari kalıntıların yanı sıra, çeşitli malzemelerden yapılmış yüzlerce irili ufaklı tbuluntuyu da saymak mümkündür. Enez’in çevresinde köprüler, yollar, kervansaray, manastırlar gibi çeşitli dönemlerden günümüze ulaşan birçok kalıntı yer almaktadır.

Ekonomi

İlçenin ekonomisi temel olarak tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Başlıca yetiştirilen bitksel ürünler buğday, ayçiçeği, çeltik ve hayvanların besin ihtiyaçlarını karşılamak için yemlik bitkilerdir. Hayvanclık bakımından büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliği eşite yakın bir şekilde dağılmakta olup ilçenin en yüksek bölgesi olan hisarlı dağı çevresinde doğal yerli ırk büyükbaş yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçenin öteden beri büyük gelir kalemlerinden biri olan balıkçılık düzensiz ve kaçak avlanma ile birlikte giderek önemini yitirmektedir. Yabancı ülkere ihraç edilen yılan balığı neredeyse yok denecek kadar az yakalanmaktadır. Lüfer ise bulunması imkânsız bir hale gelmiştir.

İlçede faaliyet gösteren aktif sanayi kuruluşları yabacı sermayeli yaklaşık 130 çalışanlı kil fabrikası ve Büyükevren köyünde bulunan çiğ süt işleme tesisidir. Bazı köylerinde son zamanlarda, özellikle 2005 yılından sonra meyvecilik yatırımlarına hız verilmiş meyve pazarında ihracatlık ürünlerde üretime başlanmıştır. Bu konuda Çeribaşı köyü başı çekmekte yatırımcı sayısı ilçede hızla artmaktadır.

Turizm

Enez’i yabancı turistlerden çok yerli turistler ziyaret etmektedirler. Denize yakın olan ve ilçe merkezini geçtikten sonra beliren bölegede villalar ve turistik konaklama alanları görülmektedir. Villalar genelde site halindedir. Ayrıca ilçede İstanbul ve Trakya Üniversitelerine ait dinlenme ve eğitim kampları bulunmaktadır. bu kamplar yaz ayları boyunca kendi bünyelerindeki öğrencilerine uygun ve güzel bir tatil imkânı sunmaktadır. Bu bölgede yol yapımı ve kalkınma çalışmaları 2006 yılının yaz ayları itibariyle başlamıştır. Turistik önemin artması için bu tür çalışmalar devam etmektedir.

Nüfus

Yıl          Toplam                Şehir     Kır

1965[5] 11.930   1.808     10.122

1970[6] 12.334   2.239     10.095

1975[7] 12.624   2.486     10.138

1980[8] 13.230   2.878     10.352

1985[9] 12.806   2.864     9.942

1990[10]              12.700   3.509     9.191

2000[11]              11.929   3.941     7.988

2007[12]              10.714   3.752     6.962

2008[13]              10.723   3.808     6.915

2009[14]              10.816   3.820     6.996

2010[15]              10.818   3.826     6.992

2011[16]              11.066   4.074     6.992

2012[17]              10.516   3.723     6.793

2013[18]              10.497   3.793     6.704

2014[19]              11.203   4.243     6.960

2015[20]              10.580   3.911     6.669

 enez-kareleri-3-012

Enez

 

 

Tarihçe

1971 yılından itibaren yapılan kazılar sonucunda bölgedeki ilk yerleşim merkezinin Enez’in yaklaşık 3 km doğusunda yer alan Hoca Çeşme Höyüğü olduğu anlaşıldı.[4] Geç Neolitik Çağda, yaklaşık olarak MÖ 6500’lerde kurulan bu yerleşim yerinde yaşayanların saz ve çamur gibi hafif malzemelerle inşa edilmiş oval biçimli kulübelerde yaşadıkları, ana tanrıçaya taptıkları ve deniz ürünleriyle beslendikleri saptandı.[4]

Günümüzde Enez adını taşıyan Ainos, Meriç’in denize döküldüğü yerde kurulmuş iki limanlı bir şehir olarak üne kavuşmuştur. Önceleri deniz kenarında olan şehir, Meriç nehrinin alüvyon sürüklemesi sonucunda kıyıdan uzaklaşmış; şu an 4 km içerde kalmıştır. Ainos, ilk iskan edildiği MÖ 4000’li yıllardan bu yana çok değişiklik geçirmiş olmasına rağmen yaşamını kesintisiz sürdürmüştür.

Ainos’un ilk sakinleri kimlerdi, kesin olarak bilemiyoruz. Ancak Eskiçağ kaynaklarında, Ainos’un yerinde önceleri Trak kabilelerinin yerleşmiş olduklarını, MÖ 7. yüzyılda İzmir’in kuzeyinde Aiolia bölgesinde yaşayan Aioller tarafından iskan edildiği, daha sonra ise, Mytileneliler (Midilli Adası) ile Kymeliler tarafından bir kolani olarak kurulmuş olduğu zikredilmektedir.

Gerçekten Enez ve çevresinde yapılan kazı ve araştırmalarda ele geçen maddi kalınltılar bu tarihi bilgileri doğrulamaktadır. MÖ 6. yüzyılın sonlarında Pers Kralı Darius’un 513 tarihinde yaptığı İskit seferinden sonra Trakya ve dolayısıyla Enez Pers İmparatorluğunun hakimiyeti atına girdi. Enez, MÖ 478/477 tarihindeAttik -Delos Deniz Birliği’ne katıldı. Şehir, Pers Kral Barışı ile MÖ 386 yılında bağımsızlığına kavuştu. Hellenistik Çağda Ptolemayosların hakimiyetinde kalan Enez, MÖ 190 yılında Romalılar’ın Trakya’yı zaptetmeleriyle tekrar bağımsızlığını elde etti.

Bizans Çağında Prensiik merkezi olan Enez’e Orta Çağda Cenovalılar hakim olmuşlar. Enez 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet’in kaptanı Has Yunus Bey tarafından zaptedilmiş ve Osmanlı Devletine Katılmıştır.